+31 (0)85 - 600 1000

Dakkapel Zoetermeer

Zoetermeer is misschien niet zo bekend als andere Zuid-Hollandse steden, zoals Den Haag en Rotterdam, maar toch is het de derde gemeente van de provincie met iets minder dan 125.000 inwoners. Samen met gemeenten als Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar vormt Zoetermeer kaderwetgebied Haaglanden. Je kunt gerust stellen dat Zoetermeer een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt, want in 1962 telde het dorp niet eens 10.000 inwoners, maar als groeikern van Den Haag heeft de stad zich ontwikkeld tot een voorname factor binnen de provincie.

Dakkapellen in Zoetermeer

Zoetermeer staat als forenzenstad niet bekend om haar monumentale bouwwerken. Kenmerkend voor de stad zijn de nieuwbouwwijken met af en toe een dakkapel. Op het gebied van dakkapellen behoort Zoetermeer niet tot de strengere Nederlandse gemeenten. Zo mag een dakkapel op de voorgevel 70% van de totale breedte van het dakvlak beslaan, waar normaal gesproken 50% geldt. Boven, onder en aan weerszijden van de dakkapel moet minimaal een halve meter worden opengelaten, dat is hetzelfde als in andere gemeenten en stroopt met de landelijke regels.

Bijzondere regels en legeskosten in Zoetermeer

Wanneer u woont in Zoetermeer en benieuwd bent naar de sneltoetscriteria voor dakkapellen, dan kunt u pagina 64 van de Zoetermeerse welstandsnota raadplegen. Nog altijd kan een dakkapel op de voorgevel niet zonder vergunning worden geplaatst, zelfs niet als de dakkapel voldoet aan de sneltoetscriteria. Daarnaast moeten nog steeds legeskosten worden betaald voor een vergunning. Tot een bedrag van € 3.000 aan bouwkosten bedragen de legeskosten € 102,76 in Zoetermeer. Boven dit bedrag moet een percentage van 1,7% van de bouwkosten worden betaald, met een minimum van € 284,58.

Stuur mij vrijblijvend dakkapel offertes