+31 (0)85 - 600 1000

Dakkapel Maastricht

Na Amsterdam heeft Maastricht de meeste rijksmonumenten. Op het moment telt de Limburgse hoofdstad 1.677 rijksmonumenten, waarvan de meesten zich bevinden in beschermd stadsgezicht Maastricht. Dit gezicht maakt deel uit van stadsdeel Maastricht-Centrum, dat bestaat uit zeven wijken, waaronder het Boschstraat- en Kommelkwartier. Gemeente Maastricht is meer dan alleen de oude stad Maastricht, want tot de gemeente behoren ook zes geannexeerde dorpen, namelijk Amby, Borgharen, Heer, Itteren, Sint-Pieter en Wolder.

Dakkapellen in Maastricht

De annexatie heeft ervoor gezorgd dat het inwonersaantal van Maastricht nog harder steeg, dan het na de Tweede Wereldoorlog al deed. Ook de Maastrichtse universiteit heeft dit bevorderd. De universiteit heeft natuurlijk niets te maken met dakkapellen, waar het per slot van rekening op deze website over gaat. U moet ook in Maastricht een vergunning hebben om een dakkapel op de voorgevel te mogen plaatsen. In Maastricht mag de voorgevel voor 30% worden bebouwd met een dakkapel, met een uiterste van 200 centimeter.

Bijzondere regels en legeskosten in Maastricht

Soms is voor een dakkapel op de achtergevel een vergunning nodig, zoals voor een dakkapel die je op de erfgrens wilt plaatsen. In Maastricht mag deze dakkapel niet over de hele breedte van de achtergevel worden geplaatst, want er geldt een maximum van 50%. U vindt de sneltoetscriteria voor dakkapellen op pagina 99 van de Maastrichtse welstandsnota. Daar staan niet de legeskosten vermeld, die in Maastricht € 17,66 bedragen per € 500 aan bouwkosten, met een minimum van € 136,24. U ontvangt de helft van de legeskosten terug als de vergunningsaanvraag wordt geweigerd.

Stuur mij vrijblijvend dakkapel offertes