+31 (0)85 - 600 1000

Dakkapel Leiden

Er wonen in Leiden 5.409 mensen per vierkante kilometer, daarmee is Leiden de op één na dichtst bevolkte gemeente van Nederland. Water is kenmerkend voor de binnenstad van Leiden, niet alleen vormen de Oude en Nieuwe Rijn de hartlijn, ook voeren tal van grachten door de stad. Daarnaast beschikt de oude universiteitsstad over meerdere monumentale bouwwerken en mooie hofjes. Leiden is onderverdeeld in vier stadsdelen, tien districten en vierenvijftig buurten, met namen als de Burgemeesterswijk, Groenoord en Lage en Hoge Mors.

Dakkapellen in Leiden

In het centrum van Leiden kunt u niet zomaar een dakkapel plaatsen, omdat de meeste bouwwerken monumentale panden zijn, die toebehoren aan een beschermd stadsgezicht. Toch gelden in Leiden redelijk soepele regels, een dakkapel op de voorgevel mag bijvoorbeeld 70% van de breedte van het dakvlak beslaan, in plaats van de gebruikelijke 50%. De Leidse welstandsnota beschrijft ook dat twee dakkapellen op de achtergevel mogen worden geplaatst, op voorwaarde dat de dakkapellen regelmatig en dus met horizontale lijnen rangschikken.

Bijzondere regels en legeskosten in Leiden

Niet in alle Leidse buurten geldt terughoudend beheer, in met name de oudere buurten gelden strengere regels. In deze zogenaamde overige gebieden mag een dakkapel op de voorgevel niet breder worden gemaakt dan 40% van de breedte van het dakvlak, met een maximum van 250 centimeter. Ook moet een dakkapel voor minimaal 20% bestaan uit dichte panelen, de borstwering daargelaten. Voor een vergunning hoeft in Leiden niet heel veel te worden betaald, tot € 10.000 aan bouwkosten bedragen de legeskosten slechts € 37,74.

Andere steden in deze regio

Stuur mij vrijblijvend dakkapel offertes