+31 (0)85 - 600 1000

Dakkapel Leeuwarden

De bekendste Friese steden zijn Heerenveen en Leeuwarden. Waar Heerenveen het nieuws haalt door ijsbaan Thialf en sportclub Heerenveen, is Leeuwarden al sinds mensenheugenis het culturele en zakelijke centrum van de provincie. Leeuwarden huisvest niet alleen meerdere financiële en zakelijke dienstverleners, het is ook een belangrijke stad voor veel non-profit- en overheidsinstellingen. In 2018 is de stad die op terpen is gebouwd, die bestaat uit ruim twintig wijken en bijna zestig buurten, de Culturele hoofdstad van Europa.

Dakkapellen in Leeuwarden

Uiteraard is de stad Leeuwarden de grootste kern binnen de gemeente Leeuwarden, welke verder bestaat uit dorpen en gehuchten als Friens, Roordahuizum en Tsienzerburen. In de binnenstad van Leeuwarden is het plaatsen van een dakkapel lastig, omdat de meeste woonhuizen en andere panden behoren tot beschermd stadsgezicht Leeuwarden – Hollanderwijk. Niet alleen maakt dat een dakkapel vergunningsplichtig, het betekent ook dat moet worden voldaan aan strengere regels, die globaal zijn te vinden op pagina 61 van de Leeuwardense welstandsnota.

Bijzondere regels en legeskosten in Leeuwarden

Zo wil de gemeente dat een dakkapel op een monument evenwichtig wordt geplaatst, dicht boven de dakgoot, centraal in het dakvlak en met een goede maatverhouding. Voor een normaal bouwwerk geldt niet veel anders, behalve dat vaststaat dat een dakkapel op de voorgevel niet breder mag worden gemaakt dan 50% van de breedte van het dakvlak en niet hoger dan 150 centimeter. In Leeuwarden moet voor een vergunning ook worden betaald, de legeskosten bedragen in ieder geval € 77 en anders 2,2% van de dakkapel kosten.

Stuur mij vrijblijvend dakkapel offertes