+31 (0)85 - 600 1000

Dakkapel Groningen

Groningen biedt plaats aan meer dan 30.000 studenten en is op basis van het inwonersaantal de grootste stad van Noord-Nederland. Toch huisvest Groningen niet alleen studenten, maar ook voedingsmiddelenbedrijven en bedrijven die zich bezighouden met zakelijke dienstverlening. Voor een groot deel ligt Groningen op de noordelijke uitloper van de Hondsrug, dat resulteert in veengebieden ten westen en oosten van de stad en in kleigebied ten noorden van de stad. In de veen- en kleigebieden zijn dorpen gelegen als Dorkwerd, Hoogkerk en Ruischerbrug.

Dakkapellen in Groningen

Gemeente Groningen telt acht dorpen en de stad Groningen, die bestaat uit vijf stadsdelen en tientallen wijken. Naast de binnenstad met de Grote Markt en de Martinitoren, heeft Groningen enkele bekende wijken als Europapark, het A-kwartier en de Oosterparkwijk. De Groningse binnenstad die grotendeels was verwoest door de oorlog is een beschermd stadsgezicht, hierdoor is het plaatsen van een dakkapel in dit gebied niet eenvoudig. Gelet op de sneltoetscriteria van Groningen is de gemeente sowieso geen groot voorstander van dakkapellen.

Bijzondere regels en legeskosten in Groningen

Wanneer u een vergunningsvrije dakkapel wilt plaatsen, dan heeft u weinig te maken met gemeente Groningen. Voor een dakkapel op de voorgevel is altijd een vergunning nodig. In Groningen mag een dakkapel op de voorgevel niet hoger worden gemaakt dan 130 centimeter en is het niet toegestaan een dakkapel breder te maken dan 30% van de breedte van het dakvlak. Gemeenten verlenen een vergunning nooit gratis, zo ook Groningen niet, waar je minimaal € 101,90 moet betalen aan legeskosten en een tarief geldt van € 34,40 per € 1.000 aan bouwkosten.

Stuur mij vrijblijvend dakkapel offertes