+31 (0)85 - 600 1000

Dakkapel Emmen

In gemeente Emmen wonen een kleine 110.000 mensen, hiervan wonen er meer dan 55.000 in de stad Emmen. Emmen heeft een bijzondere stedenbouwkundige opbouw, in het geval van Emmen wil dat zeggen dat nieuwbouwwijken op grote afstand van bestaande kernen worden gebouwd. De gemeente hoopt hierdoor landschappelijk waardevolle gebieden te behouden. In 2012 is begonnen met het project centrumvernieuwing Emmen, waartoe de verhuizing van het dierenpark behoort, een nieuw theater en een verkeerstunnel met daarop een nieuw stadsplein.

Dakkapellen in Emmen

Emmen heeft haar welstandsnota voor het laatst vernieuwd in 2010, maar specifieke regels voor dakkapellen zijn in de nota niet opgenomen. Kortom, we gaan uit van de welstandsnota van Emmen die stamt uit 2005. Deze vermeldt ondermeer dat een dakkapel op de voorgevel niet breder mag worden gemaakt dan 50% van de breedte van het dakvlak en dat de vrije hoogte niet meer dan 2,2 meter mag bedragen. Voor de rest geldt dat ten opzichte van de buren een meter afstand moet worden gehouden en dat boven en onder de dakkapel minstens een meter dakpannen moet zitten.

Bijzondere regels en legeskosten in Emmen

Geen enkele oudere dakkapel op de voorgevel in Emmen zal beschikken over een overstek, althans dit is het vermoeden op basis van de welstandsnota die dateert uit 2005. Verder moeten dakkapellen worden afgestemd op het hoofdgebouw, als het hoofdgebouw beschikt over felle kleuren, dan moet je dat ook doorvoeren op de dakkapel. In tegenstelling tot de bouw- en woonregels zijn de legeskosten wel up to date, deze bedragen tot € 2.033 aan bouwkosten € 61,80 en moeten met 2,69% worden verhoogd als de bouwkosten boven dit bedrag uitkomen.

Stuur mij vrijblijvend dakkapel offertes