+31 (0)85 - 600 1000

Dakkapel Dordrecht

Dordt behoort net als Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht tot de agglomeratie Drechtsteden, op basis van het aantal inwoners de negende Nederlandse agglomeratie. In agglomeratie Drechtsteden wonen ongeveer 280.000 mensen, waarvan iets minder dan 120.000 in gemeente Dordrecht, een gemeente zonder andere steden en dorpen. Dordrecht is verdeeld in negen woonwijken en een handvol buurtschappen en gehuchten. De woonwijken hebben namen als Oud- en Nieuw-Krispijn en Sterrenburg, waar de buurtschappen en gehuchten Kop van ’t Land en Tweede Tol heten.

Dakkapellen in Dordrecht

U vindt in Dordrecht twee beschermde stadsgezichten, namelijk de gezichten Dordrecht en 19e-eeuwse schil Dordrecht. Niet alle bouwwerken in een beschermd stadgezicht hebben de status van monument, wel gelden andere regels, zo ook voor dakkapellen, deze kunt u lezen op http://cms.dordrecht.nl/welstandsnota/. In de meeste Dordtse wijken kunnen echter gewoon de sneltoetscriteria worden gebruikt, daarin staat bijvoorbeeld dat een dakkapel op de voorgevel niet breder mag worden gemaakt dan 50% van de breedte van het dakvlak.

Bijzondere regels en legeskosten in Dordrecht

Niet iedereen woont in een woning met een symmetrisch dak, hier houden de criteria rekening mee. Voor mansardedaken geldt dat de dakkapel in het onderste dakvlak moet worden geplaatst, dit geldt ook voor asymmetrische daken. U mag dus geen dakkapellen boven elkaar plaatsen. Voor schilddaken gelden weer andere criteria, want op dit type dak moet rondom de dakkapel een meter dakpannen zitten. Dordrecht berekent de legeskosten door de bouwkosten te vermenigvuldigen met 2,66%, met een minimum van € 114.

Stuur mij vrijblijvend dakkapel offertes