+31 (0)85 - 600 1000
Dakkapel plaatsen, hogere hypotheek?

Dakkapel plaatsen, hogere hypotheek?

Een dakkapel kan op verschillende manieren gefinancierd worden. Sommigen bekostigen de dakkapel door eerst langdurig te sparen, anderen hebben minder geduld en kloppen bij de bank aan. Ze nemen bijvoorbeeld een tweede hypotheek, waarbij de woning geldt als onderpand en de overwaarde wordt gebruikt als basis voor de financiering.

Voor- en nadelen tweede hypotheek

Een tweede hypotheek heeft een aantal voordelen, maar ook enkele kleine nadelen. Ten eerste is een tweede hypotheek minder duur dan een persoonlijke lening. Daarnaast kunnen bedragen die zijn afgelost weer worden opgenomen, zolang binnen de vooraf vastgestelde kredietlimiet wordt gebleven. Tevens geldt bij een tweede hypotheek dat de rente aftrekbaar is van de belasting, op voorwaarde dat het geld wordt gebruikt voor het onderhouden van de woning. Bij een nieuwe dakkapel is de rente dus aftrekbaar.

Toch biedt een tweede hypotheek niet alleen voordelen, want ook bij het afsluiten van een tweede hypotheek krijgt u te maken met notaris- en afsluitkosten. Natuurlijk verstrekken banken niet zomaar een tweede hypotheek, de overwaarde die wordt gecreëerd door bijvoorbeeld een dakkapel moet wel kunnen worden aangetoond. Hiervoor is een taxatierapport of een WOZ beschikking van uw gemeente noodzakelijk. Een ander nadeel van een tweede hypotheek zijn de hoge kosten bij het opnemen van geld, vandaar dat het niet verstandig is kleine bedragen op te nemen.

Regels hypotheekrenteaftrek

Sinds januari 2013 gelden er andere regels aangaande de hypotheekrenteaftrek, deze hebben ook betrekking op het afsluiten van een tweede hypotheek. De tweede hypotheek moet annuitair worden afgelost, ofwel periodiek moeten bedragen aan de bank worden voldaan.

Dat betekent dat u alleen een annuïtaire of lineaire hypotheek kunt afsluiten, want bij een beleggingshypotheek, levenhypotheek en ook spaarhypotheek wordt aan het einde van de looptijd pas afgelost en dus niet annuitair. Wanneer u aanspraak wilt maken op hypotheekrenteaftrek, dan moet uw tweede hypotheek aan de zojuist genoemde voorwaarden voldoen, de hypotheek moet binnen 30 jaar worden afgelost en worden besteed aan het onderhoud van de woning.